Offentlig Forvaltning (3. Udg.) af Carsten Henrichsen
996,00 kr. 1.245,00 kr. inkl. moms

Bogen beskriver den offentlige forvaltnings forhold fortrinsvis ud fra en organisatorisk synsvinkel med vægt på de administrative strukturer: de forskellige typer af forvaltningsorganer og relationerne imellem dem

Forholdet mellem forvaltningen og det omgivende samfund inddrages som et væsentligt element i beskrivelserne. Ikke mindst behandles de tiltag til omstilling og fornyelse, som kendetegner de seneste årtiers moderniseringsbestræbelser i den offentlige sektor.

3. udgave er gennemgribende revideret, specielt i forhold til den kommunale del.

Bogen gennemgår bl.a.:

 • Teorier om den offentlige forvaltning
 • Reformer af den offentlige forvaltning

Statsadministrationen: Organisation og politisk placering:

 • Det parlamentariske regeringsstyre
 • Ledelsesforhold i centraladministrationen
 • Centraladministrationens organisation
 • De personalemæssige forhold
 • Ministerielle samspilsrelationer

Kommunalforvaltningen: Organisation og statslig styring:

 • Det kommunale selvstyre
 • Kommunernes inddeling og styrelse
 • Kommunernes opgaver og økonomi
 • Kommunernes styring og kontrol
 • Kommunedemokrati og borgerdeltagelse

Målgruppe

Bogen er udarbejdet med henblik på at give en introduktion til studiet af offentlig forvaltning til både alment orienterende brug og til undervisningsformål på forskellige niveauer, herunder den juridiske kandidatuddannelse på Københavns Universitet.

Om forfatteren

Carsten Henrichsen er dr.jur. og professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

1. del: Indledning til studiet af offentlig forvaltning
1. Studiet af den offentlige forvaltning
2. Teorier om den offentlige forvaltning
3. Afgrænsning af den offentlige forvaltning
4. Udviklingen af den offentlige forvaltning
5. Reformer af den offentlige forvaltning

2. del: Statsadministrationen: Organisation og politisk placering
6. Det parlamentariske regeringsstyre
7. Ledelsesforhold i centraladministrationen
8. Centraladministrationens organisation
9. Det administrative personale
10. Ministerielle samspilsrelationer

3. del: Kommunalforvaltningen: Organisation og statslig styring
11. Det kommunale selvstyre
12. Kommunernes inddeling og styrelse
13. Kommunernes opgaver og økonomi
14. Kommunernes styring og kontrol
15. Kommunedemokrati og borgerdeltagelse