Bog: Supplement til Karnov Group Skatte- og Afgiftslove
2.665,00 kr. 3.331,25 kr. inkl. moms

I Supplementet 2020 finder du alle de vedtagne love med forarbejder fra hele folketingsåret 2019-20 samt de nye bekendtgørelser, meddelelser og styresignaler og resuméer af domme og afgørelser for 1. halvår 2020 - alt helt frem til 1. juli 2020.

Supplement 2020 er opbygget, så du let og hurtigt finder:

  • En beskrivende indgang til ny lovgivning
  • Viden om lovgivningens politiske intentioner
  • Ikrafttrædelsesproblemer og overgangsordninger.

I supplementet findes nye domme og afgørelser til lovene og andre retsforskrifter fra perioden 1. halvår 2019.

For at lette overblikket er det tilstræbt, at resuméer af afgørelserne rummer tilstrækkelige oplysninger til at give en hurtig orientering om praksis.

*Bemærk

Supplement til Karnov Group Skatte- og Afgiftslove kan også købes i abonnement.
Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser.

Supplement til Karnov Group Skatte- og Afgiftslove udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.