Bøger: Supplement til Karnov Group Skatte- og Afgiftslove 2021
2.850,00 kr. 3.562,50 kr. inkl. moms

I Supplementet 2021 finder du alle de vedtagne love med forarbejder fra hele folketingsåret 2020-21 samt de nye bekendtgørelser, meddelelser og styresignaler og resuméer af domme og afgørelser for 1. halvår 2021 - alt helt frem til 1. juli 2021.

Supplement 2021 er opbygget, så du let og hurtigt finder:

  • En beskrivende indgang til ny lovgivning
  • Viden om lovgivningens politiske intentioner
  • Ikrafttrædelsesproblemer og overgangsordninger.

I supplementet findes nye domme og afgørelser til lovene og andre retsforskrifter fra perioden 1. halvår 2020.

For at lette overblikket er det tilstræbt, at resuméer af afgørelserne rummer tilstrækkelige oplysninger til at give en hurtig orientering om praksis.

*Bemærk

Supplement til Karnov Group Skatte- og Afgiftslove kan også købes i abonnement.
Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser.

Supplement til Karnov Group Skatte- og Afgiftslove udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.