Bog: Moms & AfgiftsMemo - August 2021
590,00 kr. 737,50 kr. inkl. moms

Moms- og AfgiftsMemo er et praktisk minileksikon, der henvender sig til alle, som har brug for hurtige og konkrete oplysninger inden for moms og afgifter.

Af væsentlige ændringer i denne udgave kan nævnes:

 

  • One Stop Shop Moms-ordningen er trådt i kraft d. 1. juli 2021. Der er tale om en væsentlig ændring for virksomheder, der sælger varer og/eller ydelser til private kunder, som har deres bopæl i et andet EU-land. Reglerne omfatter forsendelsessalg/fjernsalg af varer og af fjernleverbare tjenesteydelser.
  • De nye udtagningsregler er trådt i kraft d. 1. juli 2021. Reglerne har blandt andet betydning for virksomheder, som har opført byggeri med henblik på salg, men hvor det færdige byggeri i stedet overgår (udtages) til udelukkende momsfritaget udlejning.
  • Opdatering med de seneste afgørelser mv. vedrørende fast ejendom, hvor der blandt andet er kommet tolkningsbidrag vedrørende begrebet "funktionsdygtige bygninger", hvilket er blevet aktuelt efter EU-domstolens dom i KPC-sagen.


Bogen er opdelt i to dele. Den første del omhandler moms og er opbygget som et alfabetisk opslagsværk med beskrivelser og forklaringer på relevante emner i relation til moms. Den anden del omhandler afgifter, hvor de enkelte love gennemgås systematisk i afsnit som f.eks. afgiftspligtens omfang, satser, registreringspligt og godtgørelsesmuligheder

Moms- og AfgiftsMemo er opdateret med de seneste regler, satser og relevante afgørelser.

Bemærk

Moms & AfgiftsMemo kan også købes i abonnement.
Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.