Bog: Grundlovsforhøret (2. Udgave) af Jørgen Jochimsen
748,00 kr. 935,00 kr. inkl. moms
Grundlovsforhøret er desværre midlertidigt udsolgt. 3. udgave af titlen er i produktion og forventes at udkomme til juli 2024.

 

Grundlovsforhør er den populære betegnelse for det retsmøde, der afholdes, når politiet fremstiller en anholdt for en dommer for at få den anholdte varetægtsfængslet

Bogen omhandler retsplejelovens bestemmelser om anholdelse og om sigtedes fremstilling i et grundlovsforhør. Reglerne om dørlukning, navneforbud og referatforbud er beskrevet, ligesom der er redegjort for reglerne om, hvornår der kan ske varetægtsfængsling, herunder varetægtsfængsling i isolation. Bogen gennemgår også betingelserne for at iværksætte straffeprocessuelle tvangsindgreb, såsom telefonaflytning, ransagning, legemsundersøgelse mv.

Herudover indeholder bogen en fremstilling af reglerne for frihedsberøvelse i henhold til politiloven, tilbageholdelse af unge under 15 år, reglerne om erstatning i anledning af ulovlig frihedsberøvelse og reglerne om klager over og straffesager mod politipersonale.

Nyt i 2. udgaven

Vigtige, fortrinsvis nyere, retsafgørelser inden for de enkelte områder, som omtales i bogen, er refereret ligesom nye afsnit er føjet til bl.a. afsnit 5.10 om udlevering til udlandet af personer til strafforfølgning eller straffuldbyrdelse.

Målgruppe

Jurister, som deltager i straffeprocessen, journalister, som refererer fra retsmøder, og andre, der interesserer sig for retsgrundlaget for de afgørelser, der dagligt bliver truffet af domstolene vedr. varetægtsfængsling, kan få udbytte af bogen.

Om forfatteren

Jørgen Jochimsen har været ansat ved domstolene i 30 år, heraf 20 år som landsdommer, senest som retsformand, ved Vestre Landsret. Forfatteren har skrevet en række bøger om straffeprocessuelle emner, bl.a. ”Bevisførelse i retssager” og ”Hovedforhandling i straffesager”.

Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

 

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1. Anholdelse
Kapitel 2. Anholdtes fremstilling i retten
Kapitel 3. Løsladelse
Kapitel 4. Opretholdt anholdelse
Kapitel 5. Varetægtsfængsling
Kapitel 6. Isolation
Kapitel 7. Kære
Kapitel 8. Offentlig omtale af straffesager
Kapitel 9. Erstatning i anledning af uberettiget varetægtsfængsling mv.
Kapitel 10. Klager over og straffesager mod politipersonale
Kapitel 11. Oversigt over straffeprocessuelle indgreb