Bog: Praktisk behandling af straffesager
296,00 kr. 370,00 kr. inkl. moms

Er du ny anklager? Bogen giver indblik i, hvordan straffesager behandles.

Den beskriver, hvordan man praktisk behandler straffesager fra sagens opstartstidspunkt til afslutningen i retten. I ni kapitler gennemgås:

  • Politiets og anklagemyndighedens opbygning
  • Retsgrundlaget
  • Straffesagens aktører, herunder anklagemyndigheden, domstolen, forsvareren, tiltalte, vidner, bistandsadvokat, kriminalforsorgen, retspsykiatrisk klinik, offentligheden og erstatningsparter
  • Efterforskning
  • Vurdering af tiltalespørgsmålet
  • Tiltalerejsning
  • Sanktioner
  • Retsarbejdet
  • Straffesagen efter hovedforhandlingen

Bogen kobler det praktiske retsarbejde sammen med de retlige og demokratiske regler, som primært findes i retsplejeloven.

Målgruppe
Bogen henvender sig til alle med interesse for straffesager - især som en hjælp til nye anklagere.

Forfatteren
Bogens forfatter er politiadvokat, Michael Jørgensen.