Håndbog i Praktisk Retssagsbehandling
296,00 kr. 370,00 kr. inkl. moms

Hvordan udformes en stævning, hvad betyder appellant og hvordan skal en tidsplan for domsforhandlingens forløb udfærdiges?

Bogen giver en kort og præcis gennemgang af de grundlæggende principper og deres brug i retssagsbehandlingen. Trin for trin beskrives retssagens stadier, og hvad der sideløbende kræves af praktisk arbejde.

Af forhold, som bogen beskriver, kan nævnes:

  • Sagens forberedelse ved byret som 1. instans
  • Mundtlig og skriftlig behandling under forberedelse
  • Tilkendegivelse og dom
  • Anke og ankesagens forberedelse
  • Højesteret
  • Ekstrakt og materialesamling
  • Paradigmasamling - beskrivelse af indhold og udformning af sagens skrivelser
  • Gengivelse af Vestre og Østre Landsrets samt Højesterets vejledninger om sagsbehandling i disse retsinstanser.

Bogen giver også hjælp til beregning af rets- og berammelsesafgifter efter ikrafttrædelse af den nye retsafgiftslov pr. 1. januar 2005.

Målgruppe

Håndbog i Praktisk Retssagsbehandling er en udførlig opslagsbog og et værdifuldt værktøj for advokatsekretærer, advokatfuldmægtige og andre personer, der har brug for at vide, hvordan en traditionel retssag foregår og behandles.

Om forfatteren

Henriette Svankjær er advokatsekretær og underviser på Advokaternes Serviceselskabs advokatsekretærskole i faget “Retssager”.