Bog: Gruppesøgsmål
496,00 kr. 620,00 kr. inkl. moms

Fra 2008 er det muligt at gå sammen om en kollektiv retssag – et gruppesøgsmål

Et gruppesøgsmål er en retssag, hvor deltagerne på sagsøgersiden ikke er parter, men omfattes af sagen ved at tilmelde sig et kollektivt søgsmål, der forestås af en grupperepræsentant på deres vegne. Hvis man ikke framelder sig, kan man eventuelt blive omfattet af søgsmålet.

Reglerne adskiller sig markant fra sædvanlige civilprocesregler, og de giver en kompleksitet, man ikke før har kendt i dansk retspleje.

Søgsmålsformen er aktualiseret af salget af bankTrelleborg til Sydbank i januar 2008, hvor en gruppe aktionærer fik tvangsindløst deres aktier. Aktionærerne ønsker nu handlen undersøgt juridisk.

I bogen gennemgår Eigil Lego Andersen de nye regler. Han redegør for betingelserne for reglerne, og for, hvordan et gruppesøgsmål foregår - fra tiden før sagens anlæg, udarbejdelse af stævning, godkendelsesproceduren, tilmeldings- eller frameldingsproceduren, sagens forberedelse, hovedforhandlingen, dommen, sagsomkostninger, anke og kære.

Målgruppe

Bogen vægter de praktiske udfordringer. Både for advokater ved at indlede og gennemføre et gruppesøgsmål eller repræsentere sagsøgte heri, og de nye opgaver, som det giver domstolene at styre et gruppesøgsmål.

Om forfatteren

Bogens forfatter er advokat, dr.jur. Eigil Lego Andersen. Han er partner i advokatfirmaet Nielsen Nørager (www.nnlaw.dk), beneficeret advokat ved Højesteret og medlem af Højesteretsskrankens bestyrelse.

Eigil Lego Andersen er også forfatter til bøgerne Gavebegrebet, Kontrakter om Virksomhedskøb, Aktionæroverenskomster, Aktiehandelsaftaler og Aktivhandelsaftaler.