Bog: Grundlovsforhøret

Det er muligt at forudbestille bogen.

Send en mail til kundeservice@karnovgroup.com med titel, varenr., antal samt fakturerings- og leveringsoplysninger

3. udgave af Grundlovsforhøret er i produktion og forventes at udkomme i august måned 2024. Bogen kommer også i online.


Nyt i 3. udgave

Systematikken svarer til den, der kendes fra 2.-udgaven. De lovændringer, som er gennemført siden 2.-udgaven, er behandlet med inddragelse af relevant retspraksis.

 

Grundlovsforhøret
Anholdelse, varetægtsfængsling og isolation

Grundlovsforhør er den populære betegnelse for det retsmøde, der afholdes, når politiet fremstiller en anholdt for en dommer for at få den anholdte varetægtsfængslet.

Denne bog omhandler retsplejelovens bestemmelser om anholdelse og om sigtedes fremstilling i et grundlovsforhør. Reglerne om dørlukning, navneforbud og referatforbud er beskrevet, ligesom der er redegjort for reglerne om, hvornår der kan ske varetægtsfængsling, herunder varetægtsfængsling i isolation. Bogen indeholder også en oversigt over øvrige straffeprocessuelle tvangsindgreb, såsom telefonaflytning, ransagning, legemsundersøgelse mv.

Herudover indeholder bogen en fremstilling af reglerne for frihedsberøvelse i henhold til politiloven, tilbageholdelse af unge under 15 år, reglerne om erstatning i anledning af ulovlig frihedsberøvelse og om klager over og straffesager mod politipersonale.

Målgruppe

Bogen henvender sig til jurister, som arbejder med straffeprocessuelle spørgsmål, journalister, som dækker retssager og refererer fra retsmøder, og andre, der interesserer sig for retsgrundlaget for de afgørelser, der dagligt bliver truffet af domstolene vedr. varetægtsfængsling.

Om forfatterne

Lotte Helms er uddannet cand.jur. og ph.d. i strafferet og ansat som adjunkt ved Syddansk Universitet, hvor hun underviser og vejleder bachelor- og kandidatstuderende i strafferet og straffeproces.

Lars Lindencrone Petersen er advokat og complianceansvarlig i advokatfirmaet Bech-Bruun samt adjungeret professor ved Aarhus Universitet. Han er forfatter til en række fremstillinger inden for navnlig insolvens- og procesretten og selskabsretten. Han er desuden mangeårig underviser.

Lars og Lotte viderefører denne 3. udgave efter nu afdøde landsdommer Jørgen Jochimsen. Jochimsen formåede at forfatte en imponerende mængde bøger, som alle er særdeles praksisnære og relevante for den, der i sit daglige virke har brug for hurtigt og sikkert at finde de informationer, der er væsentlige for det spørgsmål, der måtte være til afgørelse.