Bog: Dødsboskifte
796,00 kr. 995,00 kr. inkl. moms

OBS: Dødsboskifte er desværre udsolgt. Vi forventer en ny udgave medio september 2022.

I en ny udgave af professor, dr. jur, Finn Taksøe Jensens Dødsboskifte fra 1998 har forfatterne bag Arveloven af 2008 med kommentarer ajourført værket.

Bogen indeholder nu en gennemgang af den omfattende retspraksis siden dødsboskiftelovens ikrafttræden samt en gennemgang af den revision af reglerne, som blev gennemført ved lov nr. 221 af 21. marts 2011.

Følgende emner gennemgås bl.a.:

 • Skifteretterne og autoriserede bobestyrere
 • Sondringen mellem arvinger og legatarer
 • Skifteværger
 • Retsstillingen for boets kreditorer
 • Boudlæg
 • Ægtefælleudlæg
 • Uskiftet bo
 • Privat skifte
 • Bobestyrerbehandling
 • Skifte af længstlevende ægtefællers fællesejemidler
 • Revision, boafgift og udlodning
 • Skifterettens behandling af tvister

Målgruppe

Advokater, domstolsjurister, studerende og undervisere, ansatte i pengeinstitutter og forsikrings- og pensionsselskaber samt andre, der rådgiver om arveret og dødsboskifte.

Om forfatterne

Anne Louise Bormann, der er landsdommer i Østre Landsret, var medlem af Arvelovsudvalget og er nu formand for Retsvirkningslovsudvalget. Hun er desuden redaktør af Østre Landsrets domme i TFA. Finn Taksøe-Jensen, der indtil 1. juni 2004 var professor, dr. jur. ved Københavns Universitet i bl.a. arveret og dødsboskifteret, var formand for Dødsboskiftelovsudvalget og medlem af Arvelovsudvalget. Ib Hounsgaard Trabjerg, der er dommer ved Retten i Lyngby, var sekretær for Arvelovsudvalget.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

*Den nævnte pris er for det første år, herefter er prisen 25% af første års pris

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

I - Indledning
II - Skifteretterne og autoriserede bobestyrere
III - Legatarer
IV - Skifteværger
V - Boets kreditorer
VI - Fra dødsfaldet til berigtigelsen
VII - Boudlæg
VIII - Ægtefælleudlæg
IX - Uskiftet bo
X - Privat skifte
XI - Behandling ved bobestyrer
XII - Skifte af længstlevende ægtefælles fællesejemidler
XIII - Skifte af uskiftet bo, mens længstlevende er i live
XIV - Revision, boafgift og udlodning
XV - Sagkyndig vurdering
XVI - Skifterettens behandling af tvister
XVII - Retsmidler til anfægtelse af afgørelser
XVIII - Retssager ved de almindelige domstole
XIX - Offentlighed
XX - Inhabilitet
XXI - Ikrafttræden, Færøerne og Grønland