Offentlige indkøb - Abonnement
2.135,00 kr. 2.668,75 kr. inkl. moms
Abonnement på bog: Løbende abonnement på bog, pris pr. år

Produktet ajourføres ikke længere. Den sidste udgave er fra 14/12 2014.

En praktisk gennemgang af reglerne inden for offentlige indkøb – inkl. en samling af relevante EU-retsakter og danske love og regler

Offentlige indkøb henvender sig til ordregivere, tilbudsgivere, rådgivere og andre, som i praksis arbejder med offentlige indkøb. Offentlige indkøb giver overblik ved at samle relevante love og regler, der gælder for udbud af offentlige anskaffelser af bygge- og anlægskontrakter, varer og tjenesteydelser. Herudover gennemgås reglerne fra en praktikers vinkel.

Serien består af tre bind:

”Offentlige indkøb i praksis” af Jesper Fabricius (et bind)

En praktisk orienteret beskrivelse af de regler, der gælder for udbud af offentlige anskaffelser. Bogens opbygning følger det praktiske forløb af en udbudsproces, så praktikeren let kan finde relevante emner og problemstillinger. Læs mere her.

”Offentlige indkøb – Love og regler” (to bind)

Regelsamlingen indeholder bl.a.:

  • EU’s udbudsdirektiver
  • Kontroldirektiverne
  • Udvalgte retsakter og fortolkningsmeddelelser fra EU-Kommissionen
  • CPV-glossaret og NUTS-nomenklaturen
  • De danske love og regler, som implementerer EU’s udbudsregler
  • Tilbudsloven og andre danske love, bekendtgørelser og cirkulærer, som er relevante for praktikere på området

Offentlige indkøb er redigeret af Jesper Fabricius, som er advokat og partner i Accura Advokataktieselskab samt leder af firmaets afdeling for konkurrence- og udbudsret. Han har i en årrække rådgivet ordregivende myndigheder og private virksomheder om offentlige indkøb og offentlig-private samarbejder.

Abonnement

Offentlige indkøb er et årsabonnement. Nye udgaver med løbende ændringer inden for området tilsendes som en del af abonnementet
Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser