Bog: Panteret
972,00 kr. 1.215,00 kr. inkl. moms

Bogen foreligger en ajourført fremstilling af reglerne om sikkerhedsstillelse på grundlag af de aktivtyper, som det efter dansk ret er muligt at belåne

Bogen giver en teoretisk fremstilling af panteretten og har med sine omfattende henvisninger til nyere lovgivning og retspraksis tillige et praktisk sigte som håndbog for advokater, domstole og pengeinstitutter m.v. Herudover vil bogen i kraft af en systematisk opdeling og redegørelse for øvrig litteratur på området være et velegnet grundlag for undervisningen i pante- og kreditretlige fag på de videregående uddannelsesinstitutioner.

Bogen gennemgår bl.a.:

  • Det personlige gældsansvar
  • Kreditor- og omsætningsbeskyttelse
  • Beskrivelse af pantet
  • Overdragelse af panteretten
  • Panterettens ophør
  • Forholdet mellem pantsætteren og panthaveren
  • Pantebreve i fast ejendom, herunder ejerpantebreve og skadesløsbreve og den praktiske anvendelse af disse pantedokumenter
  • Panteret i tilbehør og bestanddele
  • Panteret i løsøre, simple fordringer, herunder reglerne om virksomhedspant og fordringspant, negotiable dokumenter og fondsaktiver
  • Tilbageholdsret.

Nyt i 5. udgave

I forhold til 4. udgave af bogen fra 2012 er der taget hensyn til mellemkommende ændringer af lovgivningen, ligesom ny litteratur og ny retspraksis er omtalt og kommenteret.

Om forfatterne

Forfatterne, der er nuværende eller tidligere professorer ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, har gennem en årrække i bøger og artikler beskæftiget sig indgående med panteretlige og øvrige formueretlige problemstillinger. Bent Iversen har bl.a. skrevet bogen Panteret i fast ejendom og løsøre, Lars Hedegaard Kristensen er forfatter til bl.a. bogen Studier i erhvervsfinansieringsret og Lars Henrik Gam Madsen er forfatter til bl.a. bogen Modregning med uklare krav.