Bog: Kreditaftaler og ejendomsforbehold
432,00 kr. 540,00 kr. inkl. moms

Bogen omhandler kreditaftaler og ejendomsforbehold, som området ser ud i dag.

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold er en samlet fremstilling af kreditaftalelovens regler. Denne anden udgave er ajourført med ny lovgivning, retspraksis og ny litteratur frem til 1. januar 2017. Således er lovændringen ved lov nr. 637/2016 om indførelsen af en obligatorisk betænkningsperiode ved indgåelse af aftaler om kortfristede forbrugslån indarbejdet, ligesom tidligere lovændringer, herunder lov nr. 532/2015, som implementerede boligkreditdirektivet, er indarbejdet i bogens behandling. Endvidere er bogens anden del om ejendomsforbehold ajourført.

Bogen behandler bl.a.:

  • Kreditaftalelovens anvendelsesområde og definitioner
  • Kreditgiverens oplysningspligt forud for og ved indgåelse af kreditaftalen
  • Kreditgiverens kreditvurderingspligt
  • Civilretlige sanktioner af mangelfulde kreditoplysninger
  • Forbrugerens fortrydelsesret
  • Personskifte i kreditaftaler og forbrugerens retsstilling overfor kreditgiver i et oprindeligt trepartsforhold
  • Køb med ejendomsforbehold
  • Retsvirkninger og bortfald af ejendomsforbehold
  • Indenretlig og udenretlige tilbagetagelse i henhold til ejendomsforbehold
  • Fogedrettens henvisningsret

Kendskab til de reglerne om oprettelse af kreditaftaler er nødvendigt for enhver, der agerer på kreditaftalelovens område. Dette gælder både for professionelle kreditgivere og for de advokater, der i forbindelse med deres inkassovirksomhed opretter frivillige forlig, som i almindelighed kreditaftaler, der helt eller delvist er omfattet af loven.

Målgruppe

Bogen henvender sig til advokater, revisorer og medarbejdere i pengeinstitutter og finansieringsselskaber og andre, som ønsker et øget kendskab til parternes retsstilling i kreditaftaler og i køb med ejendomsforbehold. Bogen anvendes endvidere i undervisningen i kreditaftaleret på jurauddannelsen på Aarhus Universitet.

Om forfatterne

Bogens forfattere er Hans Helge Beck Thomsen, professor ph.d. og tilknyttet Aarhus Universitet, og Claus Rohde, professor, ph.d. ved Aarhus Universitet.