Bog: Det finansielle system
796,00 kr. 995,00 kr. inkl. moms

En beskrivelse af det finansielle system i Danmark - og en diskussion af de problemer, det danske finansielle system står over for

Bogen giver et overblik over det finansielle system i Danmark set i et historisk perspektiv fra begyndelsen af 1990'erne og frem til nu. Hovedvægten ligger dog på udviklingen gennem de seneste år. Bogen går systematisk frem og beskriver grundigt alle dele af det finansielle system. Alle områder i fremstillingen afsluttes med en analyse af de problemer og risici, der kan tænkes at opstå fremover.

Værket indeholder en beskrivelse af:

  • Det finansielle systems opgaver og opbygning
  • Problemer ved opbygningen af det finansielle system
  • Regulering af finansiel virksomhed – også på internationalt plan
  • Strukturudviklingen i det danske finansielle system

Fremstillingen giver en grundig gennemgang af udviklingen i de finansielle delsektorer, herunder blandt andet:

  • Pengeinstitutter
  • Realkreditinstitutter og finansiering af fast ejendom
  • Pensionsvirksomhed
  • Investeringsvirksomhed
  • Skadeforsikringsvirksomhed

Herudover gennemgås de danske værdipapirmarkeder, hvor obligations- og aktiemarkederne beskrives grundigt med udgangspunkt i gældende regler.

Om forfatteren

Finn Østrup er dr.merc. og professor ved Center for Kreditret og Kapitalmarkedsret, Copenhagen Business School. Han har tidligere skrevet en række bøger og artikler om finansielle forhold og om teoretisk økonomi, herunder bl.a. bøgerne ”Det finansielle system i Danmark” (1989), ”Finansfusionerne i de nordiske lande” (1994) og ”Finansielle kriser” (2008).