Afståelsesret og andre former for lejerskifte
696,00 kr. 870,00 kr. inkl. moms

En analyse af lejerens adgang til at overdrage sit lejemål til en ny lejer. Bogen bygger på forfatterens ph.d. afhandling.

I bogens “almindelige” del undersøges spørgsmålet, når der ikke er taget stilling i lejeaftalen. Her fastlægges baggrundsretten med udgangspunkt i de obligationsretlige grundsætninger. I den kontekst beskrives fremlejeretten, lejerens nærtståendes forsættelses- eller overtagelsesret ved lejrens død, skilsmisse m.v. og desuden retstillingen, når lejeaftalen er indgået med flere lejere i et I/S, et ApS eller et A/S.

I bogens “specielle” del undersøges lejerens ret til at afstå eller genindtræde, når lejerens ret følger af lejeaftalen, blandt andet:

  • retten til lejeforhøjelse, nøglepenge og afståelsessum samt området for ulovlig dusør.
  • den praktiske fremgangsmåde og retsvirkningerne for udlejeren, den tidligere lejer og den nye lejer.
  • apotekerlovens § 30, stk. 2.
  • fortolkningen af almindelige aftalevilkår og
  • afståelse til selskaber
Forfatteren fremhæver, at erhvervslovens § 55 om afståelse til selskaber bør suppleres med præciserende aftalevilkår og kommer også med forslag til det i bogen.

Målgruppe

Velegnet for alle, der beskæftiger sig med lejeret. Fx undervisere, advokater, jurister, administratorer, udlejere og ejendomsmæglere.

Om forfatteren

Forfatteren er cand.jur., ph.d., adjunkt Louise Faber, ansat på Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet.