Bog: Judicielle forbud/påbud og immaterialretsproces
824,00 kr. 1.030,00 kr. inkl. moms

Bogen angår proces- og sanktionsretlige emner, som har væsentlig betydning for håndhævelsen af undladelses- og handlepligter i almindelighed, eller som er forbundet med håndhævelse af immaterialrettigheder

Bogen behandler følgende emner:

  • Håndhævelse af undladelses- og handlepligter gennem judicielle forbud og påbud
  • Midlertidige afgørelser om forbud og påbud (retsplejelovens kapitel 40)
  • Domme om forbud og påbud i immaterialretlige sager
  • Oplysningspligt i sager om krænkelse af immaterialrettigheder m.v. (retsplejelovens kapitel 29 a)
  • Bevissikring i sager om krænkelse af immaterialrettigheder m.v. (retsplejelovens kapitel 57 a)
  • Toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke immaterialrettigheder, efter reglerne i toldforordningen (forordning 608/2013/EU)

SAGT OM BOGEN:

“…de tre forfattere har skrevet en beundringsværdig fremstilling der på én og samme tid er velfunderet i både danske og internationale retskilder og samtidig også meget jordnær i sin tilgang i sin tilgang til det komplekse stof og til de regulerede situationer…”
- Uddrag af anmeldelse af Erik Werlauff i U.2015B.436/1

Forfattere

Clement Salung Petersen er lektor, ph.d., i civilprocesret ved Københavns Universitet. Han er forfatter og medforfatter til bøger og artikler om bl.a. civilprocesret og immaterialret.

Peter Møgelvang-Hansen er professor i erhvervsret ved Juridisk Institut, Copenhagen Business School. Han er forfatter og medforfatter til bøger og artikler om bl.a. forbrugerret, kontraktret og tvangsfuldbyrdelse.

Thomas Riis er professor, dr.jur., i immaterialret ved Københavns Universitet. Han er forfatter og medforfatter til bøger og artikler om bl.a. immaterialret og retsøkonomi.

Målgruppe

Bogen udfylder et væsentligt tomrum i dansk procesretlig litteratur til gavn for både jurister med teoretisk interesse for retshåndhævelse og for domstolsjurister, advokater, virksomhedsjurister, varemærkerådgivere og patentagenter, der søger viden om bogens emner.

Denne udgivelse fås også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.