Bog: Forbrydelsen
300,00 kr. 375,00 kr. inkl. moms

Forbrydelsen

Bogen er skrevet til brug for undervisningen på den juridiske bacheloruddannelse på Syddansk Universitet. Tidligere blev faget betegnet som Kriminalret, men betegnelsen er med virkning fra sommeren 2023 ændret til Strafferet og straffeproces. Fagets pensum dækkes af bøgerne Forbrydelsen, Skylden, Straffen og Processen.

Straffelovens specielle del indeholder et meget stort antal forbrydelser, som hver især er defineret ved en beskrivelse af de handlinger, som en gerningsmand skal have udført, for at forbrydelsen kan anses for begået. Disse handlinger betegnes som det objektive gerningsindhold, og Forbrydelsen indeholder således en detaljeret gennemgang af det objektive gerningsindhold i de bestemmelser, som en studerende forudsættes at være bekendt med. Ud over de udvalgte bestemmelser i straffeloven, indeholder Forbrydelsen også en kort gennemgang af, hvordan våbenloven og lovgivningen om euforiserende stoffer giver en særlig regulering af disse områder.


Målgruppe

Alle fire bøger i serien henvender sig til studerende på den juridiske bacheloruddannelse. Bøgerne kan derudover være nyttige for andre med interesse for emnerne. Bøgerne er skrevet med den praktiske anvendelse og grundlæggende forståelse af emnerne for øje, og de vil derfor være tilgængelige for de fleste læsere med interesse for emnerne.


Om forfatteren

Henning Fuglsang Sørensen er lektor på Juridisk Institut på Syddansk Universitet og dommer ved Retten i Odense. Forfatteren har derudover været specialanklager i økonomisk kriminalitet og konstitueret landsdommer. Efter forfatteren erhvervede ph.d.-graden, har forfatteren forestået undervisningen i kriminalret (nu strafferet og straffeproces) på Syddansk Universitet, ligesom forfatteren har publiceret adskillige bøger og artikler inden for dansk og international strafferet og straffeproces, EU-ret og menneskeret.