Bog: Momsmanual 2022-2
535,00 kr. 668,75 kr. inkl. moms

Momsmanual er et alfabetisk opslagsværk, der giver overblik over reglerne på momsområdet.

Momsmanualen er et nyttigt redskab til brug for udarbejdelse af momsregnskab for momsregistrerede personer og virksomheder.

Momsmanual 2022-2

Den er ajourført med ændringer i lovgivning og praksis, som har fundet sted siden sidste udgave.

Der er vedtaget et lovforslag, som forenkler reglerne om brugtmoms. En del af det oprindelige lovforslag var indførelse af momspligt for kunstneres royaltyindtægter fra salg af rettigheder til værker mv., men denne del af lovforslaget er udskilt i et selvstændigt lovforslag (L106 B), som endnu ikke er vedtaget.

I tilknytning til lovforslaget er den særlige praksis for undervisning i legemsøvelser og for køreskolers undervisning i forbindelse med erhvervskørekort blevet anfægtet grundet manglende hjemmel. Skattestyrelsen overvejer de nødvendige ændringer, og har sendt et styresignal i høring, som vil indebære momspligt. Samtidig er der sendt 3 andre styresignaler i høring, som alle vedrører uddannelse og undervisning.

Derudover er der kommet en del ganske væsentlige tolkningsbidrag. Det gælder – sædvanen tro – indenfor fast ejendom, men derudover er der kommet en del interessante afgørelser indenfor andre områder.

Derudover har efteråret budt på styresignaler og nogle mere principielle afgørelser indenfor andre områder, som alle er medtaget.

 

Momsmanualen udkommer 2 gange om året i februar og august.