Månedens Best Seller

Skal revisor "angive" sine kunder eller ej? 

Overordnet behandler bogen de kritiske pligter, hvor det er helt åbenlyst, at en revisor mentalt skal afveje sin rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant nøje over for hensynet til klienterne.

Bogen kommer ind på aktuelle emner og kravet om: 

  • omtale af ledelsesansvar og bogføringsproblemer i revision og udvidet gennemgang.
  • at anmelde mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.
  • at reagere, når revisor ved opgaver inden for revisorloven indser, at ledelsesmedlemmer hos klienter kan have begået grove økonomiske forbrydelser.
  • andre rapporteringspligter.

Læs mere om den her