Månedens Best Seller

En fremstilling af funktionærretten

Denne 9. udgave af Dansk Funktionærret giver i lighed med tidligere udgaver en objektiv og grundig gennemgang af de centrale rettigheder og forpligtelser, som parterne påtager sig i et ansættelsesforhold.

Bogen er tænkt som en håndbog for alle der beskæftiger sig med ansættelsesretlige spørgsmål.

    Læs mere om den her