Månedens Best Seller

Tips til hvordan du håndterer den digitale retssag

Bogen er en samlet fremstilling om praktisk digital retssagsførelse inden for proceslitteraturen.

Indførelsen af domstolenes sagsportal – minretssag.dk - har for alle, der arbejder med civile sager, skabt nye rammer og måder at behandle sagerne på.

Gennem bogen giver forfatterne deres bud på håndteringen af hele den digitale retssag fra - udformning og indlevering af stævning til gennemførelse af hovedforhandling og indlevering af appel. 

    Læs mere om den her