Månedens Best Seller

Individets grundlæggende rettigheder findes nu i 3. udgave

Udgaven omhandler individets grundlæggende rettigheder, som disse er beskyttet i dansk ret. Den integrerer Grundlovens rettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i én samlet fremstilling.

Den gennemgår de rettigheder, som er mest relevante i en dansk sammenhæng og kommer bl.a. omkring:

  • Forbuddet mod tortur og anden mishandling
  • Den personlige frihed
  • Retten til privat- og familieliv

Religionsfriheden 

    Læs mere om den her